Vijesti
17. April 2017.
Foto:
Župa Čapljina

Na uskrsni ponedjeljak, 17. travnja 2017., sveta krizma u Čapljini, u Pastoralnom centru. Trideset kandidatica i dvadeset i četiri kandidata – vjeronaučno je pripremao don Ivan Kordić, župnik, a don Dragan Filipović, glazbeno i pijevno. I toliko kumova i kuma, i dvostruko više roditelja i mnoštvo drugih vjernika ispunili su veliku liturgijsku dvoranu. Za uvodni pozdrav biskupu Ratku javi se dvoje krizmanika, i to svojim riječima: izvorno, izgovorno i naizmjenično. I buketom proljetnoga cvijeća.

Matea: „Preuzvišeni oče biskupe!

Dobrodošli u našu župu Čapljinu! Prepuni radosti i ushićenja pozdravljamo Vas u ime nas, 54 krizmanika! Svakim danom i vjeronaukom, molitvom i svetom Misom uviđali smo sve više kako se približavamo velikomu danu, danu kada ćemo, napokon, čiste duše i otvorena srca primiti sakrament potvrde, Duha Svetoga, Njegovih sedam darova.

Matej: Ne želimo postati oni koji, nakon ovoga sakramenta, prestaju ići na svetu Misu i udaljuju se od Crkve, već želimo još danas stvoriti nit kojom ćemo se samo jače vezati za Boga i zauvijek ostati u Njegovoj prisutnosti. Nastojat ćemo surađivati s Duhom Svetim i sa svim se ljudima izdizati iznad onoga lošega i ružnoga u našim životima. Neka Božja svjetlost kroz nas prodire u svijet i otvara putove i nama i drugima.

Matea: Od danas, kada postajemo crkveno punoljetni, ustrajat ćemo još i više u vjeri u našega Trojedinog Boga, u ljubavi za svakoga čovjeka i u ufanju da nikada ne ćemo ostati sami. Neka od sada naš život pođe samo u smjeru luke vječnoga spasenja, neka svako naše djelo pokaže da je Duh Sveti s nama, da smo Božja djeca.

Matej: Danas s Vama, oče biskupe, molimo da se darovi Duha Svetoga izliju na sve nas, i prate nas na svim stazama kojima pođemo. I zato Vas molimo, udijelite nam pečat dara Duha Svetoga i uvedite nas u ovo Misno krizmeno slavlje

Matea: Dobro nam došli!“

Zahvaljujući na riječima, Biskup je rekao da će i Evanđelje biti po sv. Mateju, a ako vi krizmanici ispunite i polovicu ovoga što ste ovdje obećali, bit ćete zapaženi pronositelji Očeve i Isusove darovne milosti – Duha Svetoga u župi i svijetu.

Krizmanici su bili zaduženi za biblijska čitanja i za molitve vjernika.

U propovijedi Biskup je naveo tri apostolska primjera:

Prvi je primjer Jude Iškariotskoga, apostol, kojega je Isus osobno izabrao da ga spasi i da s pomoću njega spašava i druge. On se prometnuo u apostatu, pohlepnika za novcem, mućkaroša, izdajnika, otpadnika. I kada je vidio da je izgubio doslovno sve, tj. ljudsko dostojanstvo – jer kada to izgubiš, ništa ti drugo ne preostaje! - tragično je završio na vješalima.

Drugi je apostol Šimun Petar, kojega je Isus osobno izabrao da ga spasi i da s pomoću njega, kao svoga osobnog namjesnika na zemlji, spašava i druge. Petar je u jednom momentu pokazao svu slabost ljudske naravi,  nesvjedočenje i nijekanje Isusa pred sluškinjama, a došao u dvor da svjedoči. Svjedočiti valja ondje gdje se od tebe traži, a ne gdje ti i kako ti misliš.    

Treći je primjer apostol Ivan, evanđelist, ljubljeni učenik, koji je svjedok, očevidac, nije progovorio nijedne riječi, ali jest vjerno slijedio Isusa na njegovim postajama, i veličanstveno zapisao što je vidio. I njegovo je svjedočanstvo istinito. A Isus ga je najbolje počastio i pohvalio kada je njemu – a preko njega i svima nama – dao svoju majku za majku, a njega – i preko njega sve nas – dao svojoj majci za sina odnosno za njezinu duhovnu djecu.

Krizmanici! Kojega biste vi od ove trojice apostola željeli slijediti?

- Ivana apostola!

Onda se poput sv. Ivana držite Isusa i Isusova Duha da vas prati i pomogne na vašem životnom putu.

U koncelebraciji su sudjelovali župnici Čapljinskoga dekanata, a ostali okolni župnici došli su čestitati župniku i župi na slavlju sv. krizme.

Iz župe su dva biskupijska sjemeništarca Ivan i Luka te četiri bogoslova: dijecezanski Goran, salezijanski Marko i franjevački Ivan i Nikola. I Anamarija u klarisama.

Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu!

POVEZANI ČLANCI

17. kol 2017
Biskup Ratko Perić
17. kol 2017
Biskup Ratko Perić
15. kol 2017
Biskup Ratko Perić

NAJČITANIJE

17. kol 2017
Biskup Ratko Perić
17. kol 2017
Biskup Ratko Perić
15. kol 2017
Biskup Ratko Perić