Svećenici Trebinjsko-mrkanske biskupije s datumima rođenja i ređenja

Br. Ime i prezime Rođen Ređen Služba
* Perić, msgr. Ratko, biskup  2. 2.1944. 29. 6.1969. Apostolski administrator, u mirovini u Mostaru
** Rajič, msgr. Petar 12. 6.1959. 29. 6.1987. Naslovni nadbiskup Sarsenteruma, apostolski nuncij u Litvi
1.  Bender, don Đuro 16. 1.1949. 29. 6.1974. Župnik na Gradini
2.  Goluža, don Božo 26. 2.1958. 29. 6.1984. Urednik Crkve na kamenu
3.  Jarak, don Božo-Vjeko 15.11.1931.  5. 6.1955. U mirovini, Varaždin
4. Krešić, don Antonio 6. 11. 1993.  29. 6. 2020. Župni vikar u Cimu i Ilićima
5.  Krešić, don Milenko 23.11.1971. 29. 6.1997. Profesor na KBF-u, Sarajevo
6.  Krešić, don Nedjeljko 28. 4.1957. 29. 6.1983. Župnik u Gracu
7.  Ljuban, don Tomislav 28. 1.1975. 29. 6.1999. Župnik u Čeljevu
8. Marčić, don Ivan 13. 1.1987. 29. 6.2011. Na studiju u Zagrebu
9.  Marijanović, don Bernard 12. 8.1972. 29. 6.1998. Župnik u Gabela Polju
10.  Marković, don Rajko 11.11.1953. 29. 6.1978. Župnik u Stocu
11.    Menalo, don Nikola 30. 5.1975. 29. 6.2000. Sudski vikar; župnik u Blagaj-Buni
12.    Pavlović, don Antun 29.10.1960. 29. 6.1986. Župnik u Hrasnu
13.    Pavlović, msgr. Luka  8. 4.1947. 29. 6.1972. Župnik Katedrale, Mostar
14.    Pavlović, don Pero 31. 3.1954. 29. 6.1981. Župnik u Rotimlji i župni upravitelj župe Stjepan Krst
15. Pažin, don Damir 28.11.1987. 29. 6.2015. Upravitelj župe Buhovo
16.    Perić, don Ivan 16. 4.1971. 29. 6.1996. Župnik u Cimu, župni upravitelj u Ilićima, Mostar
17.    Pervan, don Marinko 30. 4.1963. 29. 6.1989. U Hrv. kat. zajednici, Oslo, Norveška
18.    Puljić, don Ivica 17. 6.1948.  1. 7.1973. Župnik u Neumu
19.    Puljić, don Krešo 13. 7.1955. 29. 6.1981. Župnik, Sv. Toma, Mostar
20.    Puljić, don Mato 10. 9.1950. 29. 6.1974. Župnik u Janjini, Duborovačka biskupija
21.    Puljić, don Vinko 08.10.1962. 27. 3.1989. U Hrv. kat. zajednici, Göttingen-Braunschweig 
22.    Raguž, don Vinko  1. 8.1961. 29. 6.1986. Župnik u Dračevu
23.    Štironja, don Ivan 10. 5.1960. 29. 6.1986. Župnik u Studencima
24.    Šutalo, don Ivo 13. 7.1964. 29. 6.1990. Biskupski vikar za Trebinsjko-mrkansku biskupiju i župnik u Trebinju
25.    Šutalo, don Marko 03. 8.1973. 29. 6.1998. Župnik u Jablanici, uprv. župe Drežnica i predstojnik TKIM-a
26.    Šutalo, don Mladen 28. 6.1973. 29. 6.1998. Župnik, Sv. Ivan, Mostar
27.    Vidić, don Mile 16. 3.1980. 29. 6.2005. Župnik u Prenju
28.    Vuletić, don Stjepan 21.11.1953.  5. 7.1980. Župnik, Neubrunnu, SR Njemačka

Svećenici, preminuli nakon 1881. godine, s datumima rođenja i smrti:

Ime Rođen Umro
Babić, Anđelko 17. 8. 1918. 14. 4. 1983.
Batinović, Stjepan 26. 12. 1912. 18. 7. 1981.
Bulum, Petar 13. 2. 1918. 12. 1. 1994.
Glavinić, Anđelko 12. 4. 1856. 16. 9. 1918.
Ivanković, Zdravko  1. 3.1959. 19. 4.2015.
Jerinić, Miho 29. 9. 1850.  9. 2. 1901.
Konjevod, Lovro 16. 7. 1917. 14. 2. 1945.
Krešić, Martin  7. 11. 1880.  3. 2. 1945.
Kulaš, Đuro 20. 3. 1920.  5. 10. 2006.
Lazarević, Lazar 28. 12. 1838. 17. 9. 1919.
Lazarević, Nikola 25. 11. 1830. 24. 1. 1897.
Marković, Petar ?? ?? 1864. 25. 5. 1890.
Maslać, Đuro 8. 4. 1915. 13. 5. 1963.
Maslać, Ivan 21. 6. 1895. 2. 11. 1924.
Maslać, Slavko 9. 5. 1943.  12. 9. 2020.
Obradović, Boško 2. 1. 1949.  1. 7. 2006.
Papac, Mitar 25. 10. 1896. 28. 4. 1951.
Pavlović, Ivan 21.06.1951. 20. 3. 2013.
Papac, Petar 27. 5. 1868. 25. 12. 1919.
Puljić, Stanko  5. 1. 1949.  7. 3. 1984.
Putica, Stjepan 28. 8. 1841. ?? 10. 1907.
Putica, Vide 11. 6. 1859.   6. 9. 1942.
Raguž, Damjan 12. 7. 1943. 11. 10. 2018.
Raguž, Ivan 24. 6. 1877. 15. 6. 1945.
Rajič, Ivan 22. 6. 1866. 12. 6. 1945.
Sentić, Ilija 16. 12. 1862. 23. 12. 1921.
Vlahinić, Ivan  6. 7. 1821. 29. 10. 1885.
Vujnović, Marijan 18. 2. 1872. 31. 12. 1944.
Vuletić, Petar Šjor 10. 1. 1937. 12. 11. 1998.
Vuletić, Zvonko  5. 11. 1932.  8. 12. 1979.