Tajnik

Don Domagoj Markić rođen je 14. studenoga 1994. Završio je Srednju elektrotehničku školu u Mostaru. Prijavio se u bogosloviju 2013. godine. Nakon dvogodišnjega studija filozofije u Sarajevu, Biskup ga je poslao u Rim na studij teologije. Boravio je u Papinskom zavodu Germanicum-Hungaricumu, a pohađao predavanja na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregorijane. Vrativši se u Mostar 2018. godine, stavio se na pastoralno raspolaganje. Biskup ga je, nakon obavljenih petodnevnih duhovnih vježbi, u dogovoru sa župnikom don Krešom Puljićem, poslao u župu Svetoga Tome apostola na Bijelom Brijegu u Mostaru. Pastoralnu godinu u župi dopunja pohađanjem povremenih crkveno-teoloških predavanja u Zagrebu u Nadbiskupskom Pastoralnom centru za đakone iz više biskupija i redovničkih provincija. Za svećenika je zaređen u Mostaru, na Petrovdan, 29. lipnja 2019. godine u katedrali u Mostaru.

Nakon godinu službe župnoga vikara u župi Gospe od zdravlja u Nemumu, biskup Petar pozvao ga je na Ordinarijt u službu osobnoga tajnika i vicekancelara Ordinarijata. 

Slika-biskupijska-kurija: 

Broj Telefona: 

036 334 050

Email: 

Ime i prezime: 

Don Domagoj Markić