Međugorski Fenomen
30. May 2002.
Foto:
nepoznato

Braćo i sestre!
Krizmanici i krizmanice danas primaju sakrament sv. potvrde sakramenta krštenja ili pečat dara Duha Svetoga, i to jednom zauvijek. Vi ste kumovi i kume, očevi i majke, to već davno primili. Kada? Sjećaš li se kada je bila tvoja sv. krizma? Sjećaš li se godine, ako ne pamtiš mjesec i dan?
         Taj Duhov pečat ima sedam božanskih plamenih jezika ili darova, kao što ih svaki pravi vjernik zna napamet: mudrost, razbor, znanje, savjet, jakost, pobožnost i strah Božji (Iz 11,2). Ali jedno je u pamćenju ih nanizati, a drugo je s Duhom Svetim u životu surađivati.
Krizma je prigoda da se i vi, kumovi i roditelji, i svi mi upitamo, zajedno s krizmanicima, kako najbolje možemo prepoznati imamo li Duha Božjega u sebi i u svojoj obitelji ili nemamo? Evo nekoliko primjera:
1) Nemaš Duha Svetoga ako se Bogu ne moliš ni na uranku, ni na počinku; ni u jutru, ni u podne, ni u večer, nego prezireš i psuješ i Boga i Božje svetinje. U tom se slučaju od tebe dar mudrosti Božje odmiče, a napast ludosti svjetske primiče. S takvom se izopačenom glavom i bezbožnim srcem čovjek ne spasava, jer odbija Isusovu zapovijed: "Molite da ne padnete u napast" (Lk 22,40), da vas sotona ne zavede!
2) Nemaš Duha Božjega ako ne pohađaš sv. Misu kada treba, ne sudjeluješ u svetim sakramentima kada treba; ako ne poštuješ svete nedjelje i zapovjedne blagdane, nego radiš teške poslove. I nedjeljom ti važnija birtija nego Euharistija; prešnije more, gradnja kuće i plastenik, nego molitvenik!
3) Nemaš Duha Istine, ako se ne ispovijedaš ili se ispovijedaš nevaljano, lažno i svetogrdno. Duh takvima ne prašta grijehe, jer Duh je Sveti Duh zakona i reda, a ne duh nereda, prijevare i laži.
4) Nemaš Duha posluha ako ne slušaš svoje roditelje, niti poštuješ svoje učitelje, nego dižeš ne samo viku i buku, nego i ruku na bližnjega svoga!
5) Nemaš Duha mira ako zavidiš, ako se svađaš i tučeš sa svojom braćom i sestrama ili susjedima, i nećeš da se pomiriš kad ti se lijepo kaže.
6) Nemaš Duha čistoga ako govoriš bezobrazne riječi i gledaš i činiš besramne stvari, čak i druge nagovaraš da se povode za naopakima…
7) … ako kradeš u susjeda, u trgovini, u crkvi; ako drugoga nagovaraš da krade, i onda to što ste ukrali zloupotrijebite, a vlasniku ne nadoknadite….
8) … ako lažeš svojim roditeljima i svojim odgojiteljima; i učiš druge kako će lagati i varati.
9) Nemaš Duha ljubavi ako Blaženu Gospu "privatiziraš", njezino ime u svoj materijalni standard iskorištavaš, njoj nedolične izmišljotine pripisuješ, a ne čuvaš njezinu čast i dostojanstvo kako Crkva naučava. Tko Gospu pravo časti, ne stavlja svete sakramente, osobito Presveti Oltarski Sakrament u službu crkveno nepriznatih "viđenja", jer Gospa kao "službenica Gospodnja" (Lk 1,38) u službi je Crkve Kristove i Boga Trojstvenoga! Bojiš li se Boga i njegova suda?
10) Nemaš Duha Svetoga ako sv. krizmu pretvaraš u materijalno i bolesno natjecanje: tko će više zlatnih nakita i novčanih svota od kuma ili kume izvući, pozajmljena novca potrošiti, gostiju na raskošan ručak pozvati, a dar straha Božjega u stranu baciti. Hoćeš li samo po tome krizmu pamtiti? Crkva ti ne odobrava takve nerazumne troškove i provode!
Duha Svetoga nema onaj tko se ne pokorava Bogu i Božjim zapovijedima, i njegovoj Crkvi i crkvenim zapovijedima.
A kako najbolje možeš prepoznati da imaš Duha Božjega? Evo nekoliko primjera:
1) Krizmanice, Duha Božjega imaš ako ti je drag: Bog - Otac, Isus Krist, Duh Sveti; ako častiš Blaženu Gospu, zemaljsku Majku Isusa Sina Božjega, i Majku Crkve, i častiš Božje svece; ako njeguješ duh molitve, čitaš Sveto Pismo i opslužuješ cjelovit nauk Crkve Katoličke.
2) Krizmaniče, imaš Duha Svetoga ako si u kući poslušan, u crkvi pobožan, u školi pozoran, na putu pristojan, u vjeri svojoj ponosan i ponizan.
3) Imaš Duha ako ispovijedaš sve svoje grijehe i za njih se iskreno kaješ i pokoru činiš. I čuvaš se grijeha kao najvećega otrova u životu.
4) Imaš Duha mudroga ako voliš i slušaš roditelje, pa i kad te prekore i opomenu, jer ti kao pravi roditelji uvijek dobro žele. Ako svima oko sebe ne samo dobro želiš nego i činiš.
5) Imaš Duha jakosti ako čuvaš svoje tijelo čistim od grijeha i poštuješ tijelo drugoga kao Božji dar, a ne sramotiš ni svoju dušu, ni svoju kuću, ni svoju župu, ni svoju Crkvu; ako častiš svoju vjeru i drago ti kada vidiš crkvu i u nju se svratiš da se pokloniš Presvetomu Sakramentu.
6) Imaš Duha savjeta ako nađeš kakvu tašnu, u tašni novčanik, u novčaniku tisućarku, ili nabasaš na bilo koju stvar koja nije tvoja, pa je ne sakriješ nego pitaš čije je to, i to prijaviš na odgovarajuće mjesto da se vlasnik javi. Bi li tebi bilo drago da ti netko nađe izgubljenu putovnicu ili vozačku i da ti je pošalje? "Kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima" (Lk 6,31).
7) Duha čestitoga imaš, ako su tvoje riječi istinite, dobronamjerne, ako pravo govoriš i ako uvijek drugomu možeš pogledati u oči i u lice.
8) Duha Svetoga imaš ako se pokoravaš Bogu, ako voliš i slušaš Crkvu njegovu, a ne radiš po svojoj umišljenoj i tvrdokornoj pameti; ako poštuješ Svetog Oca Papu i biskupe; ako poštuješ svećenike koji rade po crkvenim zakonima, a ne protiv crkvenih zakona.
I još nešto: Ništa od svega dobra ne možeš imati niti opsluživati ako ti Duh Sveti ne pomogne. A sve ove milosti možeš u preobilju imati ako se Duhu Božjemu moliš da budeš više duhovna nego tjelesna osoba.
Dragi krizmaniče, Duh dobri neka te po ravnu putu vodi! 
Ratko Perić, biskup

POVEZANI ČLANCI

05. kol 2020
Biskup Ratko Perić
05. kol 2020
Biskup Ratko Perić
05. kol 2018
Biskup Ratko Perić

NAJČITANIJE

05. kol 2020
Biskup Ratko Perić
05. kol 2020
Biskup Ratko Perić
05. kol 2018
Biskup Ratko Perić