Vijesti
11. February 2017.
Foto:
Arhivski snimak

Tiskovni ured Svete Stolice

Br. 0092

Subota, 11. 2. 2017.

Priopćenje Državnoga tajništva:

Prijevod izvornoga talijanskog teksta

Dana 11. veljače 2017. Sveti Otac zadužio je preuzvišenoga gospodina msgr. Henryka Hosera, SAC [palotinca], nadbiskupa, varšavsko-praškoga biskupa (Poljska) da pohodi Međugorje kao Poseban izaslanik Svete Stolice.

Svrha je poslanja steći dublje spoznaje pastoralnoga stanja ove pojavnosti i, osobito, potrebâ vjernika koji hodočasno dolaze i, na temelju njih, predložiti eventualne buduće pastoralne inicijative. Stoga će imati isključivo pastoralan karakter.

Predviđeno je da preuzvišeni gospodin msgr. Hoser, koji će i dalje obavljati službu nadbiskupa-biskupa Varšave-Prage, dovrši svoje poslanje tijekom nadolaznoga ljeta.

---------------------

Curriculum vitae

Msgr. dr. Henryk Hoser, rođen 27. studenoga 1942. u Varšavi, studirao je medicinu i postao liječnik. Godine 1969. stupio je u palotince, kleričku Družbu katoličkoga apostolata, koju je osnovao sv. Vinko Palotti u XIX. stoljeću. Prve je zavjete položio 1970. Za svećenika je zaređen 1974. Bio je službenik u Zboru za evangelizaciju naroda i predsjednik Papinskih misijskih djela (2005.-2008.). Sv. Ivan Pavao II. imenovao ga je nadbiskupom s osobnim naslovom u siječnju 2005. i kao takav djelovao je kao dodani tajnik u istom Zboru do 2008., kada ga je papa Benedikt XVI. imenovao rezidencijalnim biskupom varšavsko-praške biskupije, koja obuhvaća dio poljskoga glavnoga grada Varšave, i ima oko milijun katolika. Stručnjak je u području bioetike. Sam je Nadbiskup izjavio da nikada nije bio u Međugorju.

-------------------

Biskupova dobrodošlica

Biskup iz Mostara, msgr. Ratko Perić, uputio je 11. veljače 2017., nadbiskupu Henryku Hoseru pozdravno pismo:

Eccellenza Reverendissima!

Avuta la notizia sulla Nomina Pontificia dell’Eccellenza Vostra ad “Inviato Speciale della Santa Sede”, con l’incarico di approfondire la conoscenza della realtà pastorale della parrocchia di Medjugorje, appartenente a questa Diocesi di Mostar-Duvno, l’incarico di un carattere esclusivamente pastorale, vorrei esprimerLe le mie fraterne congratulazioni ed anche preghiere al Signore per un ottimo esito della Sua missione.

Sin d'ora Le assicuro, Eccellenza, una fraterna accoglienza e un sincero benvenuto in questa Diocesi, in particolare nella parrocchia di Medjugorje.

Questa Curia diocesana Le sta a disposizione per quanto riguarda la Sua visione della situazione pastorale di detta parrocchia. 

In attesa di buone notizie e dell’arrivo della Sua stimata Persona, Le invio i miei migliori saluti ed auguri

+ Ratko Perić, vescovo

Preuzvišeni gospodine!

Primivši vijest o papinskom imenovanju Vaše Preuzvišenosti "posebnim izaslanikom Svete Stolice" s nalogom da produbite spoznaje o dušobižničkoj zbilji u župi Međugorje, koja pripada ovoj Mostarsko-duvanjskoj biskupiji, sa zadaćom isključivo pastoralne naravi, želim Vam izraziti bratsku čestitku i molitve Gospodinu da Vaše poslanje doista uspije.

Preuzvišeni, jamčim Vam bratski doček i želim iskrenu dobrodošlicu u ovu Biskupiju, napose u međugorsku župu.

Očekujući dobre vijesti i dolazak Vaše poštovane osobe, upućujem Vam srdačne pozdrave i želje. 

+ Ratko Perić, biskup

POVEZANI ČLANCI

NAJČITANIJE