Vijesti
23. June 2001.
Foto:
nepoznato
KONGREGACIJA
ZA USTANOVE POSVEĆENOGA ŽIVOTA
I DRUŠTVA APOSTOLSKOGA ŽIVOTA
 
            Prot. br. 36210/2001
 
                                   SVETI OČE,
 
            Generalni zastupnik Reda male braće moli Vašu Svetost da potvrdi dekret o otpuštanju iz spomenutoga Reda svećenika Leonarda HRKAĆA, koji je 30. svibnja 2001. donio Generalni ministar, zbog izloženih razloga.
                                      _____________________________________                   
 
            Kongregacija za ustanove posvećenoga života i društva apostolskoga života, nakon pozorne prouke, potvrđuje spomenuti dekret o otpuštanju svećenika Leonarda Hrkaća, prema odredbi kanona 696-700 Zakonika kanonskoga prava, zbog njegove nezakonite odsutnosti iz redovničke kuće i tvrdokorne neposlušnosti zakonitim rasporedbama Poglavara u teškoj stvari. Neka se poštuje sve što po pravu treba poštovati, prema kanonima 701 i 702 Zakonika kanonskoga prava.
                        Bez obzira na bilo što protivno.
                        Vatikanski grad, 23. lipnja 2001.
Jesus Torres cmf
Podtajnik
            O. D. Di Odoardo cp
            Predstojnik ureda
 
 
 ------------
 
Mostar, 28. studenoga 2001.
Prot.: 1935/2001.
            Velečasnom Leonardu Hrkaću
            svećeniku nezakonito nastanjenu
            u Župnom stanu - Crnač         
 
            Velečasni,                                                                                                                        
 
            pišem Vam u vezi s Vašim slučajem, tj. s nezakonitim boravkom u Župnom stanu i djelovanjem u župi Crnač u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji i izjavljujem sljedeće:
            Biskupski ordinarijat upoznat je s odlukom Generalne uprave Reda male braće, od 30. svibnja 2001. i s potvrdom od strane Kongregacije za ustanove posvećenoga života, od 23. lipnja 2001. da ste otpušteni iz istoga Reda zbog svoje "nezakonite odsutnosti iz redovničke kuće i tvrdokorne neposlušnosti zakonitim rasporedbama Poglavara u teškoj stvari" (assenza illegittima dalla casa religiosa e pertinace disobbedienza alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave). Dokaz: kopija Dekreta o otpuštanju iz Reda od strane Svete Stolice, prot. br. 36210/2001, od 23. lipnja 2001. 
            Da se izbjegne bilo kakva dvojba, da se ne pribjegne bilo kakvu krivom tumačenju i da se ukloni bilo kakvo neopsluživanje crkvenih propisa, na temelju spomenute odluke Generalne kurije i potvrde Svete Stolice, u svojstvu dijecezanskog ordinarija ovih biskupija, ovim Vas dopisom obavješćujem i proglašavam da kao svećenik, za kojega nam nije poznato da pripadate ikojem Redu i ijednoj Biskupiji na svijetu, što izričito traži kan. 701 Zakonika kanonskoga prava (usp. i kan. 693), na području Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije nemate nikakvo dopuštenje vršiti svete redove, tj. da ste suspensus a divinis sa svim kanonskim posljedicama, dok svoje stanje ne sredite prema normama Z. K. P. Katoličke Crkve.   
 
            Ratko Perić, biskup

POVEZANI ČLANCI

NAJČITANIJE