Vijesti
07. April 1999.
Foto:
nepoznato
DEKRET
O OTPUŠTANJU IZ REDA MALE BRAĆE
 
 
Zbog razloga gore izloženih
a pridržavajući se pravnih propisa (kan. 696, 697)
 
OTPUŠTAMO IZ REDA MALE BRAĆE
 
I PROGLAŠAVAMO OTPUŠTENIM SA SVIM UČINCIMA
 
FRA MILU VLAŠIĆA,
 
člana Provincija "UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE"
u Bosni i Hercegovini
 
 
            Prema propisu kan. 700 isti fra MILE VLAŠIĆ ima pravo utoka protiv ovoga Dekreta o otpuštanju Apostolskoj Stolici, s obustavnim učinkom, u roku od deset dana poslije primitka obavijesti.
 
            Bez obzira na bilo što protivno.
 
            Dano u Rimu, u Generalnoj kući Reda,
            dana 7., mjeseca travnja, godine 1999.
 
                                                                mjesto pečata                           fra Giacomo Bini, ofm
                                                                                                                Generalni ministar, v.r.
 
Fra Antonio Norcini, ofm
Generlani tajnik i bilježnik Reda, v.r.
 
                                                                                                                         prot. br. 088206
                                   Mjesto pečata
                                   Fra Antonio Riccio
                                   Generalni zastupnik, v.r.
 
Preslik: Fra. T. Jelić, v.r.
 
 
***
 
KONGREGACIJA
ZA USTANOVE POSVEĆENOGA ŽIVOTA
I DRUŠTVA APOSTOLSKOGA ŽIVOTA
 
            Prot. br. 34124/99
 
 
                SVETI OČE,
 
            Generalni zastupnik Reda male braće moli Vašu Svetost da potvrdi dekret o otpuštanju iz spomenutoga Reda svećenika Mile VLAŠIĆA, koji je 7. travnja 1999. donio Generalni ministar, zbog izloženih razloga.
 
                                      _____________________________________       
 
                        Kongregacija za ustanove posvećenoga života i društva apostolskoga života, nakon pozorne prouke, potvrđuje spomenuti dekret o otpuštanju fra Mile Vlašića, prema odredbi kanona 696-700 Zakonika kanonskoga prava, uz obdržavanje svega što prema pravu treba obdržavati, prema kanonima 701 i 702 Zakonika.
 
                        Bez obzira na bilo što protivno.
                        Vatikanski grad, 23. travnja 1999.
 
Jesus Torres cmf
Podtajnik
                       
            O. D. Di Odoardo cp
            Predstojnik ureda
 
preslik odgovara izvorniku
Mjesto pečata
                                                                                                                     Fr. Antonio Riccio
Generalni zastupnik
 
* * *
 

Obavijest Provincijalata Ordinarijatu:

Provincijalat Hercegovačkih franjevaca

Franjevačka ulica 1
88 000  M o s t a r
tel/faks: +387 88 319 108
 
Prot.: 360/99
 
BISKUPSKI ORDINARIJAT
Ul. biskupa Čule bb, pp. 54
88000 Mostar
 
 
            U prilogu Vam šaljemo na znanje kopije dokumenata-dekreta od 7. travnja 1999. br. 088206/, od Generala Reda manje braće te br. 34124/99 od 23. travnja 1999. Kongregacije za ustanove posvećenog života te udruge apostolskog života, koji se odnose na fra Milu Vlašića.
            Uz srdačan pozdrav
Fra Tomislav Jelić, v.r.
provincijski tajnik
 
***
Odgovor Ordinarijata Provincijalatu:
 
Mostar, 18. svibnja 1999.
Prot.: 583/99.
            Poštovani Provincijalat
            hercegovačkih franjevaca
            Franjevačka ulica 1
88 000   M O S T A R
 
Potvrđujemo primitak i primamo na znanje sadržaj službenoga dopisa, prot.: 360/99., od 14. svibnja, kojim provincijski tajnik vlč. fra Tomislav Jelić obavještava ovaj Ordinarijat, uz priložene fotokopirane dokumente
da je Generalni ministar Reda manje braće, fra Giacomo Bini, dekretom br. 88206/., od 7. travnja ove godine, otpustio iz Franjevačkoga reda vlč. fra Milu Vlašića, ofm, u skladu s kanonima 696. i 697, te
da je, nakon što je prokurator Reda fra Antonio Riccio uredno zatražio, Kongregacija za ustanove posvećenog života i društva apostolskog života, dekretom, prot. n. 34124/99., od 23. travnja 1999., u ime Svetog Oca potvrdila spomenuti dekret Generalnog ministra, prema propisima kanona 696-700, poštujući što po pravu treba poštovati, prema kanonima 701 i 702. Zakonika kanonskoga prava, također proglasila da je, unatoč bilo čemu protivnomu, spomenuti svećenik Vlašić otpušten iz Reda.
Zahvaljujemo na obavijesti i, dok iskreno žalimo što se ovakve krajnje kanonske mjere moraju poduzimati prema nepopravljivima, izražavamo Vam dužno poštovanje
Don Ante Luburić
kancelar
 

 

POVEZANI ČLANCI

NAJČITANIJE