Svećenički dom

Don Ante Luburić, ravnatelj

 

Caritas Mostar - Duvno - Trebinje

Don Željko Majić, ravnatelj

 

Teološko-katehetski institut

Don Marko Šutalo, predstojnik

Don Jozo Čirko, zamjenik

 

Katehetski ured

Don Ante Pavlović, pročelnik

 

Povjerenstvo za mlade

Don Mladen Šutalo, povjerenik

 

Papinska misijska dijela

Don Pero Miličević, dijecezanski ravnatelj

 

Crkva na kamenu

Don Božo Goluža, glavni urednik

 

Bolnička kapelanija 

Don Radoslav Zvko, kapelan