Msgr. Ratko Perić,

biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski

Rođen 2. veljače 1944. u Tuku, župa
Rovišće kod Bjelovara, Hrvatska. 
Roditelji: Grgo i Anica r. Raguž.
Kršten u Rovišću u župnoj crkvi Presvetoga
Trojstva, 5. veljače 1944.
Krizman u Prenju, 12. srpnja 1953.
Krizmatelj: msgr. Andrija Majić, biskupov delegat.

Osnovna škola u Rotimlji, 1951.-1955. i u Crnićima, 1955.-1959.; Sjemenišna gimnazija u Zagrebu, 1959.-1963. Filozofski studij u Zagrebu, 1963.-1965. Teološki studij u Rimu, Papinsko sveučilište Urbanijana, 1965.-1969. Licencijat u lipnju 1969. s tezom: „Uloga kardinala Stepinca u odnosima između Crkve i države“.Đakonat: Rim, 13. travnja 1969. Prezbiterat: Prisoje, 29. lipnja 1969. Reditelj biskup Petar Čule. Poslijediplomski studij na Urbanijani, 1969.-1971., doktorirao 10. prosinca 1971. s tezom: „Smisao evangelizacije u perspektivi anonimnoga kršćanstva“.Župnik u Trebinju, 1971.-1974. Profesor opće povijesti i grčkoga jezika na Humanističkoj gimnaziji u Dubrovniku, 1972.-1974.Profesor na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji: ekumenska teologija, 1974.-2004. (s prekidima); na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu: istočno bogoslovlje, 1991.-1992.; na Papinskom sveučilištu Gregorijani u Rimu: ekumenska teologija, 1989.-1992.; na Teološkom institutu u Mostaru: ekleziologija i mariologija, od 1993. Rektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu imenovan 7. prosinca 1979. Biskup koadjutor mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski imenovan 29. svibnja 1992.Ređen za biskupa: Neum, Križevo, 14. rujna 1992. Posvetitelj Franjo kard. Kuharić; suposvetitelji nadbiskup Josip Uhač i biskup Pavao Žanić.Naslijedio biskupa Pavla Žanića kao dijecezanski biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, 24. srpnja 1993. Konzultor Kongregacije za kler, 1990.-1995. Konzultor Kongregacije za evangelizaciju naroda, 1993.-2003. Član Papinskoga vijeća Cor unum, 1995.-2000.

Biskup
2007-02-02
Biskup
2006-04-01

Biskupove knjige

Duhovne vježbe po Dvanaestorici, Cnak 86, Mostar, 2005., str. 231. Kratki životopisi dvanaestorice Isusovih apostola na temelju biblijskih mjesta i predajnih podataka. Prikazan je i trinaesti apostol...
Duhovne vježbe po starozavjetnom kralju Davidu, Cnak 88, Mostar, 2005., str. 229. Petnaest duhovnih razmišljanja na temelju biblijskih poglavlja o Davidovu životu i djelu, o njegovim pothvatima,...
Duhovne vježbe po sv. Pavlu, Cnak 102, Mostar, 2006., str. 245. Dvadeset razmatranja o Pavlovu životu, djelu i misionarskom hodu, napose o njegovu obraćenju. Umjetnik Franjo Francina Dolenec oslikao...

Biskupova pisana djela

Isus silan na djelu

Duhovne vježbe, Mostar, 2013., str. 309.

Jobovi bolovi i Božji blagoslovi

Duhovne vježbe, Mostar, 2012., str. 239.

Isusovi sugovornici

Duhovne vježbe, Mostar, 2011., str. 295.

Isusove sugovornice

Duhovne vježbe, Mostar, 2010., str. 264.

Abrahame! Abrahame!

Duhovne vježbe, Mostar, 2009., str. 280. 

Znamenita imena iz apostolskih vremena

Duhovne vježbe, Mostar, 2008., str. 314.

Mojsije! Mojsije!

 Duhovne vježbe, Mostar, 2007., str. 275.

Savle, brate, progledaj!

Duhovne vježbe po sv. Pavlu, Mostar, 2006., str. 245.

Ti si taj čovjek

Duhovne vježbe po Davidu, Mostar, 2005., str. 229.

Da nisam ja, Gospodine?

Duhovne vježbe po Dvanaestorici, Mostar, 2005., str. 231.